TI Naziv Transmisijski elektronski mikroskopi
ND Broj dokumenta 083085-2015
PD Datum objave 0000-00-00 00:00:00
TW Mjesto Huddersfield
AU Naručitelj
OL Izvorni jezik en
HD Rubrika 01202
CY Država Ujedinjena Kraljevina
AA Vrsta naručitelja 6: Φορέας δημοσίου δικαίου
DS Dokument je poslan 0000-00-00 00:00:00
NC Kontakt 2: Σύμβαση προμηθειών
PR Postupak 1: Ανοικτή διαδικασία
TD Dokument 3: Προκήρυξη σύμβασης
RP Uredba 4: Ευρωπαϊκή Ένωση
TY Vrsta
AC Kriteriji odabira
PC Oznaka CPV-a 38511200 - Instrumenti i ureu0111aji za mjerenje, testiranje i navigaciju
31710000 - Elektroniu010dke, elektromehaniu010dke i elektrotehniu010dke potrepu0161tine
RC Oznaka NUTS-a UKE4
MA Glavne djelatnosti L: Εκπαίδευση