TI Naziv Savjetodavne tehničke usluge i savjetodavne usluge u građevinarstvu
ND Broj dokumenta 083590-2015
PD Datum objave 0000-00-00 00:00:00
TW Mjesto Surahammar
AU Naručitelj
OL Izvorni jezik sv
HD Rubrika 01302
CY Država Švedska
AA Vrsta naručitelja 3: Τοπικές αρχές
DS Dokument je poslan 0000-00-00 00:00:00
NC Kontakt 4: Σύμβαση παροχής υπηρεσιών
PR Postupak 1: Ανοικτή διαδικασία
TD Dokument 3: Προκήρυξη σύμβασης
RP Uredba 4: Ευρωπαϊκή Ένωση
TY Vrsta
AC Kriteriji odabira
PC Oznaka CPV-a 71310000 - Tehniu010dke usluge
71000000 - 7
71300000 - Tehniu010dke usluge
71320000 - Usluge tehniu010dkog projektiranja
71540000 - Usluge urbanistiu010dkog planiranja i usluge krajobrazne arhitekture
RC Oznaka NUTS-a SE125
MA Glavne djelatnosti S: Γενικές δημόσιες υπηρεσίες