TI Naziv Usluge u području zdravstva i socijalne skrbi
ND Broj dokumenta 083687-2015
PD Datum objave 0000-00-00 00:00:00
TW Mjesto St Austell
AU Naručitelj
OL Izvorni jezik en
HD Rubrika 01302
CY Država Ujedinjena Kraljevina
AA Vrsta naručitelja 6: Φορέας δημοσίου δικαίου
DS Dokument je poslan 0000-00-00 00:00:00
NC Kontakt 4: Σύμβαση παροχής υπηρεσιών
PR Postupak 4: Διαδικασία με διαπραγμάτευση
TD Dokument 3: Προκήρυξη σύμβασης
RP Uredba 4: Ευρωπαϊκή Ένωση
TY Vrsta
AC Kriteriji odabira
PC Oznaka CPV-a 85000000 - 8
85140000 - Usluge u podruu010dju zdravstva
85100000 - Usluge u podruu010dju zdravstva
85121291 - Usluge u podruu010dju zdravstva
85323000 - Usluge socijalne skrbi
RC Oznaka NUTS-a UKK30
MA Glavne djelatnosti H: Υγεία