TI Naziv Usluge savjetovanja na području javne nabave
ND Broj dokumenta 083560-2015
PD Datum objave 0000-00-00 00:00:00
TW Mjesto Stockholm
AU Naručitelj
OL Izvorni jezik sv
HD Rubrika 01302
CY Država Švedska
AA Vrsta naručitelja R: Περιφερειακή ή τοπική Υπηρεσία /Γραφείο
DS Dokument je poslan 0000-00-00 00:00:00
NC Kontakt 4: Σύμβαση παροχής υπηρεσιών
PR Postupak 1: Ανοικτή διαδικασία
TD Dokument 3: Προκήρυξη σύμβασης
RP Uredba 4: Ευρωπαϊκή Ένωση
TY Vrsta
AC Kriteriji odabira
PC Oznaka CPV-a 79418000 - Usluge savjetovanja na podruu010dju poslovanja i upravljanja i srodne usluge
79000000 - 7
RC Oznaka NUTS-a SE110
MA Glavne djelatnosti A: Στέγαση και υποδομές κοινής ωφέλειας