Uvjeti korištenja

 • Na korištenje usluga na Eutenders primjenjuju se odredbe Općih uvjeta poslovanja.
 • Bilo kakve iznimke ili dodatni uvjeti koji se odnose na Opće uvjete poslovanja vrijede samo temeljem pisane suglasnosti.
 • Ugovorni odnos između EuTenders i naručitelja uspostavlja se registracijom, odnosno narudžbom na internetskoj stranici EuTenders.
 • Korisnik se obvezuje da će zaporku i korisničko ime koje će mu dodijeliti portal EuTenders čuvati kao poslovnu tajnu, i da će ih koristiti ovlaštena osoba. Eventualne troškove koji bi mogli nastati zbog (eventualne) zlouporabe snosi korisnik portala. Korisnik se slaže da je upoznat s uputama i pravilima korištenja EuTenders te da će se u ovome dijelu pridržavati pravila i propisa u svezi sa autorsko-pravnom zaštitom te poštovati zakonodavstvo.
 • Ponuda usluga EuTenders je neobvezujuća. EuTenders si pridržava pravo na izmjenu ponude i nakon što je naručitelj već primio ponudu ako to zahtijevaju tehnička ograničenja ili ako su izmjene maloga opsega. Karakteristike navedene u uputama te prospektima i ostalim materijalima su neobvezujuće.
 • Korištenje i pristup do EuTenders omogućeni su 24 sata dnevno, svakoga dana u godini, osim u slučajevima koji slijede.
 • Informacije iz portala EuTenders informativnog su karaktera i nisu namijenjene službenim ili investicijskim djelatnostima.
 • Portal EuTenders ne preuzima odgovornost u slučaju nedostavljanja javnih natječaja ukoliko nisu obuhvaćeni u bazi portala EuTenders. Portal EuTenders ne odgovara za eventualnu poslovnu štetu.
 • Informacije iz portala EuTenders nije dopušteno bez autorizacije preuzimati, prepisivati, preprodavati ili koristiti u komercijalne svrhe.
 • Pretplata na usluge EuTenders sklapa se na 12 mjeseci uz mogućnost produženja. Naručeno korištenje, odnosno zaporku nije moguće otkazati prije isteka valjanosti ugovora. U cjeniku usluga određena je cijena pretplate koja ovisi o broju profila pretraživanja, država te e-adresa.
 • Za omogućavanje kvalitetne uporabe portala javnih nabava EuTenders korisnik se obvezuje da će se prilikom dostupa i korištenja usluge EuTenders pridržavati svih uputa i ostalih pravila korištenja koja će biti objavljena na elektroničkim stranicama.
 • Nositelj osigurava odgovarajuću opremu samo sa svoje strane i ni u kom slučaju nije odgovoran za bilo kakve nepravilnosti ili nezakonitosti koje bi mogle nastati zbog neodgovarajuće opreme ili postupanja korisnika.
 • Nositelj se obvezuje da će sve podatke naručitelja koji se u skladu sa zakonom o zaštiti osobnih podataka i ostalim propisima o zaštiti osobnih podataka smatraju osobnim podacima čuvati i s njima raspolagati na način i prema postupcima određenima zakonom o zaštiti osobnih podataka.
 • Naručitelj može od nositelja pisanom porukom bilo kada zahtijevati da naručitelj ne koristi njegove podatke za obavještavanje te da osobne podatke naručitelja izbriše iz svoje baze osobnih podataka. Naručitelj dopušta da mu portal EuTenders šalje obavijesti i eventu.
 • Jednokratno plaćanje kreditnom karticom se automatski ne obnavlja.
 • Eutenders uključuju 8-dnevno jamstvo povrata novca. Ako zbog bilo kojeg razloga niste zadovoljni s uslugom profesionalnog računa, možete primiti potpuni povrat sredstava ako poništite vaš račun unutar 8 dana od aktivacije. Molimo vas pošaljite zahtjeve za povrat na adresu [email protected] ili koristite kontaktni obrazac s naslovom: Zahtjev za povrat.
EuroTranslate d.o.o.
Kotnikova 5
1000 Ljubljana
EU-Slovenija

Tel:+386.3130.3697
Fax +386.1430.1542
ID: SI19860226

Bank info:
NLB d.d., Linhartova 3, 1000 Ljubljana, EU-Slovenija

SWIFT: LJBASI2X
IBAN: SI56 0201 1026 0528 628

EuTenders